LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Ion Istrate: „Goga şi criticii săi „-o carte noua de Dan Brudaşcu

Noua lucrare a domnului Dan Brudaşcu, Goga şi criticii săi, reprezintă un amplu studiu de poetică aplicată, dedicat, din perspectiva lingvisticii integrale coşeriene, operei unuia dintre poeţii români reprezentativi, în înţelegerea căreia s-au manifestat, de-a lungul timpului, puncte de vedere foarte diverse. Desigur, având în vedere calitatea preliminară a acestei investigaţii, date fiind exigenţele coşeriene referitoare la etapizarea cercetării specificului intrinsec al literaturii, mijloacele de investigare la care a apelat autorul sunt şi rămân acelea ale istoriei şi criticii literare, ştiut fiind faptul că marele lingvist şi filolog român se numără printre puţinii teoreticieni, de anvergură mondială, care a postulat necesitatea unui sincretism metodologic concret în studierea imaginarului literar. Aceasta cel puţin ca etapă pregătitoare a studiului sintetic succesiv, a cărui specificitate se sprijină integral pe arheologia constatărilor referitoare la text.

Multitudinea de perspective tematice la care a fost silit să apeleze autorul, pentru a-şi controla şi epuiza subiectul, poate fi urmărită, cu succes, încă de la nivelul structurării capitolelor. După Preliminarii şi Introducere, cea de a treia secţiune a cărţii studiază Debutul editorial al lui Octavian Goga (Poezii, 1905). >>>>

Anunțuri

Aprilie 25, 2008 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.