LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~RECAPITULARI – Olimpia Berca: „O nouă lucrare de lexicografie literar-culturală“

În ultimele două decenii s-a petrecut un fenomen, pe cât de interesant, pe atât, după opinia mea, de important. El poate fi, pe de o parte, reflexul tendinţei de descentralizare a diverselor regiuni (mai ales, a centrelor de judeţ) şi, ca urmare, al tendinţei de accentuare (uneori, e drept, în forme excesive) a conştiinţei de sine, iar, pe de alta, al ruperii centrului de margini şi al izolării lui în consumarea propriilor valori. Este vorba despre apariţia, în număr din ce în ce mai mare, a unor volume, de tip dicţionar, în care sunt consemnaţi creatorii de seamă (literaţi, artişti, oameni de ştiinţă etc.), aparţinând, prin naştere ori adopţiune, diverselor zone. Aceste lucrări presupun, fireşte, o muncă atentă, dificilă şi profesionistă de lexicograf şi au meritul de a prezenta celor interesaţi (fie ei şcolari ori studenţi, specialişti ori, pur-şi-simplu, cititori de rând) măcar un compendiu, dacă nu o descriere, sau o imagine, mai cuprinzătoare a potenţialului intelectual-artistic, pe care-l deţin un areal ori altul. >>>>

Anunțuri

Mai 27, 2008 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.