LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

RECITIRI – Const. Miu: „Fabulosul de sorginte populară la Galaction şi Caragiale“

În proza lor, atât Gala Galaction, cât şi I. L. Caragiale abordează motivul pactului cu diavolul din perspectiva eposului popular. La cei doi scriitori, fabulosul este de provenienţă populară şi ia forma demonicului.Criticii literari, care au adus în discuţie prozele de o asemenea factură ale lui Galaction şi Caragiale, au evidenţiat structura baladescă sau de basm. Bunăoară, Constantin Ciopraga (în cartea sa Literatura română între 1900 şi 1918, Editura Junimea, Iaşi, 1970) consideră Moara lui Călifar ca fiind un „amestec de realism şi fabulos – cu tranziţii de la real la legendă şi basm – reprezintă pentru prozator (…) descoperirea unei modalităţi narative urmată în cele mai bune pagini (…) În esenţă, Moara lui Călifar şi În pădurea Cotoşmanei au afinităţi cu La hanul lui Mânjoală de Caragiale, fiind în acelaşi timp, naraţiuni de tipul fragmentar din Hanu Ancuţei.” (reprodus în Gala Galaction, Nuvele. Povestiri, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 331-332). În Prefaţa la volumul publicat la Editura Dacia ,Cluj-Napoca, 1985 – Gala Galaction, Nuvele şi povestiri –, Ana Maria Boariu consideră această scriere „o baladă fantastică”. >>>>

Anunțuri

Iulie 16, 2008 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.