LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

CARTI SI AUTORI – Florin Contrea: „Reevaluarea lui Nichita Stănescu în studiile lui Adrian Dinu Rachieru“

Din coperta volumului Nichita Stănescu – un idol fals? realizat recent de criticul şi exegetul literaturii Adrian Dinu Rachieru, ne impresionează chipul încordat al poetului Nichita Stănescu, aflat într-un moment catarthic, recitându-şi versurile la inspiraţia Muzelor. Titlul este polemic, făcând aluzie la starea poeziei sale aflată – după dispariţia poetului, – în situaţia de a fi mereu reevaluată de cititori şi de specialiştii domeniului literar. A fost sau n-a fost „idol” poetul Necuvintelor, la vremea sa, în conştiinţa publicului? Biografia sa ni-l arată pe Nichita, într-o evoluţie continuă, atât pe plan valoric, cât şi pe planul receptării sale estetice. A avut parte şi de elogii dar şi de contestări, din unghiuri diferite de vedere. Valul contestărilor recente, iscate mai mult din motive extraliterare, produce în rândul publicului cititor, o anumită stare de confuzie, produsă pare-se, şi de faptul că rafturile librăriilor sunt pline de orice, mai puţin de ceea ce ar fi mai necesar acum, adică de poezie actuală, şi de calitate. >>>>

august 2, 2008 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.