LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

EFIGIE – Florin Contrea: „In memoriam G.I. Tohăneanu“

Despre cel care a fost filologul desăvârşit, latinistul, cunoscătorul neîntrecut al tainelor cuvintelor, şi în sfârşit, dascălul de neuitat pentru învăţăceii lui, G. I. Tohăneanu, gândul nu ne ajută a ne alege vorbele pe măsură. Prin ani, ne urmăreşte acea privire caldă, acea rostire măiastră, acea înţelepciune adâncă a frazelor, simple în aparenţă, atât de greu de desluşit uneori.

Am fost printre cei privilegiaţi, în calitatea mea de student la filologie, de a-i audia prelegerile, ţinute întotdeauna la nivel magistral, de a-i citi cărţile publicate mai ales la editura timişoreană Facla, de a-i urmări ideile, de a încerca să le asimilez pentru a le reda, cât mai aproape de model, la vreme de examen. În acei ani, de început, ai Facultăţii de Filologie timişorene, cele mai multe cursuri universitare, susţinute de profesorul nostru, făceau parte din sfera mai largă a stilisticii limbii române, a versificaţiei, a metaforei de diferite feluri, a lexicului în general. Tematica rigidă şi aridă, pentru necunoscători, se transforma sub ochii noştri, căpăta acel farmec al pătrunderii în necunoscut. Polisemantismul cuvintelor, mai ales ale celor străvechi, ne surprindea prin ineditul lor. Aceeaşi expresie, se transforma ca un personaj de poveste, sărind dintr-o limbă într-alta, căpătând mereu alte şi alte înţelesuri, atât de fireşti, şi totuşi, atât de neobişnuite. >>>>

Anunțuri

Septembrie 5, 2008 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.