LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

RECUCERIREA VALORILOR – Adrian Dinu Rachieru: „Opera lui Eugen Dorcescu“

Sunt printre cei care au regretat, chiar în scris, „dezerţiunea” criticului Eugen Dorcescu, refugiat definitiv – în poezie. Mai ales că, păgubitor, poetul n-a fost receptat „cum se cuvine” (observa cândva penetrantul Laurenţiu Ulici). Din păcate, anii care au trecut de la această constatare n-au îndreptat lucrurile. Chiar dacă Virgil Nemoianu, recent, se întreba : „câtă lume îşi dă seama că Eugen Dorcescu e unul din marii noştri poeţi contemporani ?” Cărţile s-au ivit ritmic şi privind îndărăt (fără mânie) trebuie să recunosc că, într-adevăr, poetul impune, ultimele sale tentative editoriale, culminând cu Exodul, fiind convingătoare. Regretul însă (în ceea ce mă priveşte) rămâne.

Până va apărea Omul de cenuşă, o masivă antologie de autor, aflată în lucru la Augusta, selectând (cu zgârcenie, totuşi) din cele 12 volume de versuri se cuvine să notăm că poetul, aflat la vârsta deplinei maturităţi şi probând o distincţie stilistică de invidiat, reuşeşte să cerceteze sinteza „între individual, social şi metafizic” cu aceeaşi ştiută priză la real, mai puţin atras acum de calofilie, dar sedus de bucuria de a versifica, suferitor, texte esenţiale din Biblie, descoperind pentru noi deşertăciunea lumii. Avem în Eugen Dorcescu – avertiza Adriana Iliescu – un mare poet religios. Credem şi noi că Omul de cenuşă va obliga la o reevaluare, întru totul meritată de proaspătul sexagenar. >>>>

octombrie 3, 2008 - Posted by | noutati |

Sorry, the comment form is closed at this time.