LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Nr. 45 – Creaţie, opinii, cărţi şi autori

 • Adrian Botez: „Luceafărul exemplar şi proliferarea hyperionică“
 • Cezarina Adamescu: „Efigii contemporane. Un patriarh al muzicii simfonice. Pascal Bentoiu – oficiind la sanctuarele muzicii“
 • George Anca ne vorbeşte despre Artur Silvestri
 • Corneliu Stoica: „Restituiri – Ioan Neniţescu, un poet al neatârnării“
 • Maria-Eugenia Olaru: „Strada, un spaţiu societal care suferă de alienare“
 • Mircea Micu: Poemă
 • Sorin Cerin: „Revelaţii“
 • Mircea Micu: „Adevărul despre Marin Preda (IX)
 • Emilian Marcu: „Vremea nesimţiţilor“
 • Maria Vaida: „Poezia lui Gheorghe Pituţ“
 • Constantin Ghiniţă: O nouă carte scrisă de Cezarina Adamescu: „Ultima logodnă“ – 333 se sonete, Editura Arionda, Galaţi, octombrie 2008
 • Ioana Stuparu: „Întâlnire cu scriitori“
 • Ioana Stuparu: „Comori din cuvinte“
 • Adrian Porcescu: „Mărturisirea de credinţă literară“, Ed. Carpathia Press, Buc, 2008
 • noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Nr. 45 – Creaţie, opinii, cărţi şi autori

  Adrian Botez: „Luceafărul exemplar şi proliferarea hyperionică“

  adrian-botezTraseul hyperionic (Porni luceafărul) este, de fapt, simularea traseului Spiritului, amprentator al haosului, întru expresia-Logos: depăşeşte vălurile Māyei (ciclicitatea) şi ajunge la punctul initium, când şi unde Ormuzd şi Ahriman (alternanţe-conflicte ale logicii sinelui prin Fiinţă) erau gemeni (şi consubstanţiali). Confruntarea dintre ei este o apocatastază mascată, dar şi o împăcare în esenţă.

  După modul cum şi locul unde îl numeşte Eminescu, în poemul său – dar şi după funcţia îndeplinită, Luceafărul (sinonimul Spiritului) are diverse ranguri de activitate sacră (sinonime cu transpunerea / vs/ refuzul transpunerii Spiritului în Logos):

  I. este Hyperion, ca deitate (Gottheit), identic cu Divinitatea Ademiurgică, Spirit Pur şi Impasibil (Neimplicat) – penultima parte, I-134: Noi nu avem nici timp, nici loc / Şi nu cunoaştem moarte. Dincolo de sugestia sintezei contrariilor (coincidentia oppositorum), pluralul noi devine, în această ipostază mistică-sintetică (unde E un adânc asemene / Uitării celei oarbe), pluralul majestăţii divine. Iar tu, Hyperion*, rămâi / Oriunde ai apune – adică esenţa ta, ca arhetip mistic al tuturor lumilor posibile (dar blocate în stadiul anterior Proiectului-de-Fiinţă), rămâne în afara frământării posibilităţilor de activare, în fenomenalitate, a lumilor. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Adrian Botez: „Luceafărul exemplar şi proliferarea hyperionică“

  Cezarina Adamescu: „Efigii contemporane. Un patriarh al muzicii simfonice. Pascal Bentoiu – oficiind la sanctuarele muzicii“

  pascal-bentoiu„Muzica înaintea tuturor lucrurilor” – spune francezul acordând întâietate absolută acestui mirific gen de artă, în stare să transpună sonor natura şi oamenii, cerul şi pământul, Divinitatea şi cetele îngereşti care o înconjoară, în chipul cel mai plăcut şi sublim. Cine nu a beneficiat de efectul terapeutic al muzicii? Creaţiile muzicale, în diferitele lor aspecte şi cezarina-adamescu-9genuri, sunt adevărate sărbători ale sufletului, clipe binecuvântate în care poate coborî Dumnezeu în inima omului, săvârşind acolo purificarea şi înălţarea spirituală. De aceea, aceste creaţii trebuie ascultate cucernic, ca pe nişte slujbe religioase.

  Cei care o creează, o cultivă şi o slujesc cu devoţiune trebuie admiraţi fără rezerve, pentru că, într-adevăr, aceşti oameni îşi închină viaţa unei singure cauze : aceea de a ne face nouă, prin creaţiile lor, existenţa mai frumoasă, mai suportabilă. Şi acest efort şi sacrificiu din partea lor, merită tot respectul.

  „Cea mai nobilă mărturie a vieţii este opera de artă” – spunea Cella Delavrancea, în noiembrie 1943. „Muzica – această literatură a simţurilor şi a inimii” – (G.W.Leibnitz), nu poate fi astăzi concepută fără numele străluciţilor ei reprezentanţi români : George Enescu, Mihail Jora, Pascal Bentoiu şi mulţi alţii care, dintre pleiadele de artişti străluciţi ai ţării, şi-au înscris numele cu majuscule în împărăţia Eutherpei.

  Personalitate muzicală marcantă a muzicii româneşti şi universale, Pascal Bentoiu a împlinit în luna aprilie 2007, venerabila vârstă de 80 de ani. Prin creaţia sa a atins de mult pragul deplinei împliniri artistice, slujind muzica de peste şase decenii. Dovadă a harului său artistic, Pascal Bentoiu s-a distins nu numai prin viaţa dedicată în întregime artei, dar şi prin scrierile despre teorie şi estetică muzicală, lucrări ce au fost traduse şi în limba franceză de Annie Bentoiu, aşa cum e volumul „L’image et le sens”, apărută la Editura Muzicală în 1979. Strălucita sa evoluţie ulterioară avea să confirme primele începuturi. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Cezarina Adamescu: „Efigii contemporane. Un patriarh al muzicii simfonice. Pascal Bentoiu – oficiind la sanctuarele muzicii“

  George Anca ne vorbeşte despre Artur Silvestri

  Artur Silvestri, de două ori ocult(at) artur-silvestri

  george-anca-2Ocultul literar, are, sub comunismul târziu, un “cuptor alchimistic” în scriitura lui Artur Silvestri, republicat, în multe cărţi, după 1989, la Carpathia Press, cu minime addenda, dublat şi de proza imobiliarului, un jurnalism literar arborat în avangarda tranziţiei prelungite. Clăditul parcă nu se putea să nu se prelungească în publicaţii virtuale, reconciliind, odată în plus, vechea “zicere de coduri” cu “eseismul” noii scriituri specializate, amintindu-i scriitorului şi afaceristului/bussinesman (“eu nu câştig din cărţi ci din afacere”) de Vlădica Antonie Plămădeală, “socotit de biserică prea literat şi de literaţi prea bisericesc”.

  De o parte, arhetipul călugărilor sciţi, originismul, renaşterea isihastă, brâncovenismul literar, reconquista profetică etc., de altă parte, retrocedarea secolului, România în anul 2010, exerciţii de exorcism social, ţara consultanţilor cu pistolul la brâu, şase blocuri de 40 de etaje în Herăstrău, în locul Muzeului Satului etc. Rămânem, poate, între cele două istorii – a ocupantului, a autohtonului -, fluturându-ne “înfăţişasrea Caesarului ocult, a protectorului tainic din vremea de dincolo de istorie”, dar ne şi retrocedăm, dintre “incendiatorii semidocţi”, retroculturii, “tradiţie a blestemului antropologic”, sau “românitate de Ahasver”. Ne va fi unind “patologia neîncrederii”. “Suntem în spaţiul fenomenului horal”, în Cucuteni, cu Mircea Vulcănescu şi Romulus Vulcănescu (acesta răspunzând, la îndemnul lui Gusti, spaţiului mioritic al lui Blaga cu fenomenul horal). Şi cu Petrus Diaconus, “personalitate enigmatică”, şi cu Petre Diaconu, de la Păcui-Vicina. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la George Anca ne vorbeşte despre Artur Silvestri

  Corneliu Stoica: „Restituiri – Ioan Neniţescu, un poet al neatârnării“

  in1_ioan_nenitescu_foto_din_10-22_aug_1873Ioan Neniţescu este un poet aproape necunoscut generaţiilor tinere. Deşi imnurile „Pui de lei” şi „Voinţa neamului” au devenit unele dintre cele mai cunoscute cântece patriotice româneşti, făcând parte din fondul de aur al muzicii noastre corale, puţini sunt astăzi cei care, intonându-le sau numai ascultându-le, ştiu că versurile aparţin lui Ioan Neniţescu, poet-ostaş, care a luptat în Războiul pentru Independenţă de la 1877-1878, intelectual de aleasă cultură, doctor în filozofie cu o teză despre modul în care Spinoza a văzut afectele („Die Affectenlehre Spinoza’s”). De-a lungul timpului, despre el şi despre creaţia lui s-a scris în general puţin. A avut totuşi parte de unele contribuţii semnate de G. Călinescu, Şerban Cioculescu, G. G. Ursu, D. D. Şoitu, Rodica Florea, Teodor Vârgolici, Maria Donose.

  Contemporan cu Alecsandri şi Eminescu, Neniţescu nu a avut harul şi vigoarea artistică a acestora. in3_elena_nenitescu_foto_din_bucuresti Poeziile sale nu sunt rodul unor elaborări îndelungate, unele au fost scrise pe câmpul de luptă, altele în spital, iar atunci când tunurile au încetat să mai bată, poetul nu a căutat să smulgă lirei sale sunetele cele mai cristaline. În tot ce are însă mai valoros, creaţia sa este străbătută de un vibrant patriotism, tinzând să răspundă comandamentelor civice şi morale ale epocii în care a trăit. Poeziile sale inspirate din Războiul pentru Independenţă, împreună cu cele de evocare istorică, în centrul cărora se află figurile legendare ale lui Decebal şi Traia, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Petru Rareş, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir ş.a. alcătuiesc o adevărată frescă a unui trecut zbuciumat, în care idealul neatârnării a constituit visul dintotdeauna al românilor. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Corneliu Stoica: „Restituiri – Ioan Neniţescu, un poet al neatârnării“

  Maria-Eugenia Olaru: „Strada, un spaţiu societal care suferă de alienare“

  maria-eugenia-olaru-1

  Unul dintre plăcutele obiceiuri ale locuitorilor din oraşe, obicei de altfel sănătos, reducând riscul infarctului miocardic, riscul obezităţii şi mai ales al alienării sociale, este acela al plimbării.

  Plimbarea de după-masă, obicei recomandat de medicina modernă pentru menţinerea tonusului vital şi al unei sănătăţi constante, a dispărut din obiceiurile zilnice. Dacă cercetăm motivul acestei bizare dispariţii vom constata că strada, şoseaua, parcul sau locurile de plimbare şi recreere, au devenit spaţii agresive, care induc temeri şi stări de stres. Motivele acestor sentimente neplăcute, care alungă plimbarea din programul zilnic al orăşanului sunt multe, printre care:

  a) unul din principalele motive este lipsa de eleganţă, armonie, lipsa de amenajare cromatică şi de formă, a spaţiilor în care zilnic ne petrecem viaţa. Culorile plăcute ochiului, au dispărut fiind deseori înlocuite cu cenuşiul asfaltului sau al pavajului, cenuşiul murdar al faţadelor de blocuri, de altfel utile, pentru că marea noastră majoritate locuim la bloc, chiar dajcă acest lucru nu reprezintă dorinţa şi opţiunea individuală, ci numai o stare de oglindire a unei mentalităţi de comuniune, de reducere a spaţiului vital la un minim costisitor şi de multe ori generator de stres, apartamentul de bloc. Totuşi, deşi marea majoritate lucrăm, şi după mulţi ani am dobândit specializări profesionale, salariile românilor au rămas atât de mici încât, pornind de la generaţia 80, prea puţini dintre noi şi-au permis achiziţionarea unui apartament proprietate personală, după bunul plac. Iar cei care şi-au permis, cu mari sacrificii, nu au reuşi să-l redecoreze conform noilor principii sau să-l remobileze conform dorinţelor personale. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Maria-Eugenia Olaru: „Strada, un spaţiu societal care suferă de alienare“

  Mircea Micu: Poemă

  foto-mircea-micuthumbnailPASAREA DE ACASA

  Ea vine seara si n-o chem.

  Si de venirea ei ma tem.

  Si ma prefac ca-s mort si surd

  Cand pe la geamuri o aud.

  Ea n-are trup,ea e un fel

  De crin cu aerul in el,

  Ea n-are ochi si-n doua parti

  Poarta inele mari de morti…

  Prelunga ca o frunza grea

  Se-aseaza incet pe fruntea mea.

  Apoi coboara mai in jos

  Spre-al tamplei vulnerabil os,

  Apoi spre coaste, pana cand

  O simt cu ghiarele strangand.

  Si tace atat de mult si greu

  Ca aud cum plange Dumnezeu… >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | beletristica | Comentarii închise la Mircea Micu: Poemă

  Sorin Cerin: „Revelaţii“

  REVELATII

  Lumea de apoi

  Şi dacă murim uitând totul,

  Înseamnă că nici viaţa aceasta nu există.

  Ca viaţa să existe are nevoie neaparată de o lume de apoi,

  De unde să poată fi văzută.

  Dacă această lume de apoi nu există iar noi nu ne vom mai aduce aminte niciodată de viaţă,

  Înseamnă că aceasta este ca şi cum nu ar fi fost niciodată.

  Şi chiar dacă ar fi fost nu este nicidecum pentru noi.sorin-cerin-flip

  De aceea lumea de apoi este aceea care naşte viaţa din propria sa moarte.

  In lipsa amintirii totul se şterge cu buretele.

  Chiar şi viaţa cu întreaga sa lume.
  _____________

  INFINIT SI LACRIMA

  Ce poate fi o lacrima ?

  Comparata cu infinitul?

  Decat un alt infinit?

  Fiindca in lacrima se afla propriul sau infinit,

  Precum orice are propriul sau infinit,

  Dar niciodata propriul sau infinit de lacrima a unei anume iubiri.

  Oare atunci cand seaca lacrima,

  Seaca si infinitul sau de lacrima?

  Sau acesta ramane in inima amintirii pentru totdeauna,

  Batand la orologiul Destinului durerea fiintei,

  Care zvacneste intre murii reci ai nefiintei

  Cu gandurile sale iluzorii? >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Sorin Cerin: „Revelaţii“

  Mircea Micu: „Adevărul despre Marin Preda (IX)

  mircea-micu-2L-am întâlnit imediat după ce a apărut „Cel mai iubit dintre pământeni”. Nu-l văzusem o vreme, se răciseră rela]iile în urma faptului că se certase cu Fănuş.

  Eram la Intercontinental împreună cu Mihail Cârciog, pe vremea aceea cel care făcea machetele Almanahului literar. A acceptat greu dialogul cu mine dar, după câteva pahare de coniac fin, Martel după câte îmi amintesc, a răspuns invita]iei noastre la cină.

  Am servit numai… bunătă]i, Preda era un fin cunoscător de mâncăruri şi după ce l-am asigurat că-l vom duce cu maşina până la Mogoşoaia (eu mă mutasem după cutremur de acolo) am comandat trei sticle de Cabernet de Sâmbureşti şi am plecat spre Casa de crea]ie.

  Preda era bine dispus, trăia din plin triumful ultimului roman şi, odată ajunşi, ne-am aşezat la masa unde stătusem de atâtea ori odinioară.

  În noaptea aceea moncherul a fost extrem de volubil şi de… duios, aş zice, după mul]i ani de răceală şi indiferen]ă.

  Era o noapte de iarnă frumoasă şieu aveam o căciulă de iepure, flocoasă şi cu două urechi uriaşe care fluturau până sub bărbie.

  Preda era preocupat de căciulă şi din două în două minute mi-o lua de pe creştet şi-o trântea de podea înso]ind gestul de binecunoscutul: he,he, he, râsul lui caracteristic.

  Gestul era înso]it de o un „Mă, Passos mă! Mă, Passos, mă!”: a repetat obsesiv cu o notă de duioşie.

  La un moment dat, şocat şi iritat de gesturile stereotipe repetate cu ostenta]ie, am zis cu voce hotărâtă: „Gata moncher! Gata cu gluma asta!” >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Mircea Micu: „Adevărul despre Marin Preda (IX)

  Emilian Marcu: „Vremea nesimţiţilor“

  emilian-marcu-2foto-jpgAflăm, şi mult ne mai minunăm, că acum, la începutul celui de-al treilea mileniu, România se află în plin fanariotism. Se lasă unii păcăliţi cum că doar guvernarea actuală ar fi vinovată de marele jaf ce se derulează în agenţiile şi regiile statului, în instituţiile în care o groază de guşteri, pe bază de carnet de partid sau de certificat de căsătorie ori de naştere jupoaie, cu sârg şi pe întrecute, acest popor care îşi târâie existenţa de pe o zi pe alta la limita cea mai de jos a subzistenţei, chiar a sărăcii lucii am putea spune fără să greşim. Nu. Toate guvernările care s-au perindat din 1989 încoace au procedat la fel. Toate guvernările au avut ,au şi vor avea guşterii ascunşi sub frunzele mari ale nesimţirii şi vor mulge cu ambele mâini din ugerul acestei vaci costelive. Există într-o piesă de teatru a unui dramaturg clasic un dialog de o actualitate năucitoare. |l redau doar ca idee şi nu în detaliu. Dacă Valpone nu va face testamentul său pe numele unui om bogat, spune un anume personaj, va fi o mare greşeală. Ar ajunge toată averea sa pe mâna săracilor care oricum nu ar şti ce să facă cu banii. Ar fi doar un bogat mai puţin şi nu un număr mai mare de săraci deveniţi bogaţi. Iată mentaliatea după care se ghidează guvernanţii noştri mai mari, şi mai ales, cei mai mici. Aşa că aşa zişii oameni de afaceri români adună sume pe care nu le-ar putea cheltui nici în o sută de vieţi, numai şi numai ca să jupoaie cât mai bine oaia. Nero revoltat pe cei din anturajul său i-a îndemnat la prudenţă spunându-le : ‘’V-am dat această oaie să o tundeţi şi nu să o jupuiţi’’. Din nefericire, guvenanţii noştri, aceşti guşteri cu carnete de partid, jupoaie oaia şi merg pe principiul aproape diavolesc: După noi potopul. E parcă o întrecere socialistă, ca pe vremuri când duceam la şcoală sticle şi borcane dar şi maculatură, între cei ce se perindă prin scaunele puterii. Circula pe vremuri o zicere: vin ai noştri pleacă-ai noştri, noi trăim mereu ca proştii’’. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Emilian Marcu: „Vremea nesimţiţilor“

  Maria Vaida: „Poezia lui Gheorghe Pituţ“

  maria-vaidaMoto: „Cartea aceea mi-a salvat viaţa. Scrisul e o introspecţie îndelungată, o călătorie către grotele cele mai ascunse ale conştiinţei, o meditaţie lentă. Scriu pipăind tăcerea, descoperind particule de adevăr, mici cristale care-mi cad în palmă şi-mi justifică trecerea prin această lume.”[1]

  gheorghe-pitut-2Creator liric al veacului său din România comunistă, Gheorghe Pituţ caută perseverent un univers compensatoriu care să-l smulgă dintr-o realitate deficitară şi uneori degradantă în raport cu aspiraţiile sale. Acest univers ia mai multe înfăţişări, dovadă stau volumele de versuri şi proză în care el stabileşte o ordine privilegiată a lumii pe care o creează demiurgic. Pentru că „unui semn negativ într-o ordine comună îi corespundea simetric şi simplist, dacă nu chiar tautologic, un semn pozitiv într-o ordine privilegiată.”[2] Această ordine o reprezintă creaţia, unde poetul deţine puteri absolute, în plan celest şi teluric, iar conflictele cotidiene par derizorii în raport cu starea poetică de graţie plenară ce se opune acestora, fie că sunt în vis, în somn sau în starea de veghe, atât de specifică lui Pituţ. Răul se află de obicei în planul realului, în schimb, imaginarul şi fantezia creatoare este luminoasă şi benefică spiritului poetic, indiferent de epoci sau orânduiri. Este şi cazul poetului Gheoghe Pituţ, în a cărui operă visul-coşmar se proiecteză spre visul apoteotic de multe ori, aşa cum se manifestă în feeria Călătorie în Uriaş, volumul postum din 2002[3]. Pentru Pituţ, poezia „este cel mai puternic şi sofisticat instrument de explorare a realităţii (interioare şi exterioare a omului).”[4] Provenind dintr-un topos transilvan, poetul aduce cu sine mitologia şi zestrea simbolică specifice zonei Beiuşului şi introduce în structurile imaginarului său un bestiar şi embleme consacrate ale unui mental marcat de influenţe celtice pe care le poartă ca un faun vânjos prin lume. >>>>


  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Maria Vaida: „Poezia lui Gheorghe Pituţ“

  Constantin Ghiniţă: O nouă carte scrisă de Cezarina Adamescu: „Ultima logodnă“ – 333 se sonete, Editura Arionda, Galaţi, octombrie 2008

  constantin-ghinitaA avea curajul de a pretinde, cronicăreşte vorbind, că parcurgând o carte nouă ai şi reuşit să descoperi ceea ce autorul a sădit în ea cu trudă, cu migală şi cu multă dragoste seminţe ce vor încolţi în sufletele cititorilor ei, nu înseamnă altceva decât o neiertătoare trufie. Iată că mie, şi cu toată responsabilitatea o spun, această nouă carte a Cezarinei Adamescu mi-a creat atâtea iluminate stări ce nu pot fi spuse decât întro altă carte de aceeaşi dimensiune. Pentru că, până la urmă, nu aceasta este marea satisfacţie a muncii tale când Măria Sa Cititorul are posibilitatea să recreieze el însuşi alte şi alte poeme conform sufletului lui însetat de Bine şi de Frumos ? Eu, care am primit pe rând sonetele, încă de la coacerea lor, pe care le-am citit şi recitit în taină cu încântare dar şi cu acea nădejde că prin lectura lor mă voi ridica spre curăţirea faptelor mele, pentru că această senzaţie te cuprinde o dată intrat în Marele Imperiu al Cuvântului din care autoarea a primit har să culeagă cuvinte pentru noi,

  ei bine, eu, mă simt înruşinat de o neputinţă amară în faţa încercării de esenţializare, când vrei să spui cât mai multe întro pagină ce aş vrea-o îndumnezeită aşa cum sunt sonetele Cezarinei Adamescu.

  E, mai ales în aceste circumstanţe onorante, destul de greu ca după o călătorie prin pajiştile solare ale poemelor să decizi tu asupra lor. Cu atât mai mult când este vorba de nemuritorul Sonet, binecunoscut ca destul de pretenţios între formele fixe ale Poeziei. Intri şi când dai să ieşi realizezi că întâi trebuie să te acomodezi cu lumina pământeană după baia de lumină lină a cerurilor din poezia autoarei. Te simţi înveşmântat în hainele de gală ale Cuvântului Prim, te simţi mai bun, mai iertător, mai frumos şi mai cu uşa deschisă spre Iisus care abia aşteaptă să găsească loc de casă în inima ta. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Constantin Ghiniţă: O nouă carte scrisă de Cezarina Adamescu: „Ultima logodnă“ – 333 se sonete, Editura Arionda, Galaţi, octombrie 2008

  Ioana Stuparu: „Întâlnire cu scriitori“

  dsc047771,,Marin Codreanu scrie o literatură de frontieră‘‘

  Aşa după cum ne-am obişnuit, în ultima zi de luni din fiecare lună, ne întâlnim cu scriitori de toate vârstele la Biblioteca Metropolitană Mihail Sadoveanu, unde are loc o nouă ,,Întâlnire cu scriitori‘‘, acţiune organizată de poeta Victoria Milescu. Invitatul special de data aceasta este scriitorul Marin Codreanu, despre a cărui creaţie literară vorbesc, în primul rând, volumele aşezate într-o microexpoziţie pe rafturile bibliotecii din sala ,,Mircea Eliade‘‘: cărţi de poezie, cărţi bibliofile, cărţi pentru copii, cărţi de memorialistică etc.

  Sărbătoritului Marin Codreanu îi stau alături: prof. univ. Adrian Mihalache, poetul şi publicistul Ioan Liviu Stoiciu, profesorul şi romancierul Gheorghe Stroe, dar şi alte personalităţi ale vieţii noastre scriitoriceşti: Florentin Popescu, Ion Horea, Ion Lazu, Dumitru Bălăeţ, Grigore Mărăşanu, Iuliu Raţiu şi mulţi alţii.

  ,,Domnul Marin Codreanu are un profil de scriitor complet, începe prezentarea poeta Victoria Milescu. Este poet, prozator, critic, journalist. Are o creaţie bogată, iar prin cărţile de memorialistică dovedeşte colegialitate şi respect pentru breasla căreia îi aparţine. A îndeplinit diverse funcţii, între care: redactor la câteva reviste, director economic la Editura Cartea Românească, director editorial la Editura Vinea, redactor de carte la Editura Muzeul Literaturii Române, în prezent fiind redactor-şef la revista Euromuseum‘‘. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Ioana Stuparu: „Întâlnire cu scriitori“

  Ioana Stuparu: „Comori din cuvinte“

  ioana-stuparuthumbnailComori din cuvinte

  Nu căuta sălaş pe stâncă moartă

  Când soră ţi-e tristeţea

  Mai bine clocotul de viaţă

  Fă-ţi-l frate

  Auzi şi mai ales ascultă

  Magia cântecului

  Ce vine dinlăuntrul stâncii

  Contopeşte-ţi şira spinării

  Cu tulpina Bradului

  Ce săgetează văzduhul

  Sau ia în stăpânire pajiştea

  Pe care înfloresc cuvintele

  Culege câte îţi sunt de trebuinţă

  Şi le împleteşte în trei

  În şase în o mie una

  Atunci vei şti cum

  Se nasc comori din cuvinte

  Fă-te stăpânul celor patru zări

  Şi împodobeşte-le cu comorile tale

  Spre armonia lumii

  Aminteşte-le tuturor

  Că şi « tristeţea naşte comori » >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Ioana Stuparu: „Comori din cuvinte“

  Adrian Porcescu: „Mărturisirea de credinţă literară“, Ed. Carpathia Press, Buc, 2008

  marturisirea-de-credinta-litararaÎntr-un remarcabil studiu publicat în 1949, criticul Cristopher Hill arăta că religia acoperea în secolul XVII „un domeniu mult mai vast decât cel pe care-l acoperă astăzi”. Biserica călăuzea toate mişcările oamenilor, de la botez până la înmormântare, fiind totodată poarta spre viaţa viitoare. Biserica îi educa pe copii. În parohiile rurale, Biserica era o unitate importantă a Administraţiei locale, ea apăra viaţa enoriaşilor şi însăşi emanciparea treptată a ştiinţei şi filosofiei este un proces desfăşurat, până la un punct, înăuntrul religiei.

  Este cunoscută poziţia lui Descartes, care afirma că „spiritul omenesc nu poate cunoaşte nimic cu mai multă evidenţă şi certitudine decât existenţa lui Dumnezeu” şi vedea în raţiune atributul suprem al divinităţii omului.

  Până şi Hobbes, cel mai materialist dintre filosofii epocii, făcea apel la noţiunea de Dumnezeu. Şi exemplele se pot multiplica la nesfârşit.

  Lumea însăşi îndreptăţea un asemenea mod de gândire care avea nu numai prestigiul unei tradiţii milenare, dar şi darul de a-i linişti pe oameni, de a le apăra echilibrul sufletesc, zdruncinat de numeroasele schimbări, în bine şi în rău, petrecute în jurul lor. Spiritul religios, singurul consistent, avea o autoritate reală asupra oamenilor.

  Un personaj reprezentativ pentru epocă este medicul Thomas Browne (1605-1682), care credea în Dumnezeu şi rezuma, atât în gândirea cât şi în stilul său, ambiguitatea fundamentală a epocii, o epocă de tranziţie între evul mediu şi era modernă. >>>>

  noiembrie 24, 2008 Posted by | noutati | Comentarii închise la Adrian Porcescu: „Mărturisirea de credinţă literară“, Ed. Carpathia Press, Buc, 2008