LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Adrian Dinu Rachieru despre Sorin Cerin: „O invitaţie la meditaţie“

ADRIAN DINU RACHIERUColaborator statornic al editurii PACO (începând cu anul 2003), atacând cu dezinvoltură proza, eseistica şi poezia (a se vedea Poeme de dragoste, 2009), Sorin Cerin e interesat şi de specia aforismului. Două recente volume, Revelaţii (din 2008) şi Nemurire (apărută în acest an, culegând 856 de aforisme), vin să probeze, inatacabil, constatarea noastră. De regulă, literatura sapienţială, cu o bogată tradiţie la noi, exploatând filonul folcloric ar rima, se ştie, cu vârsta înţelepciunii. Iată că Sorin Cerin, niţel grăbit, purtând „ţara în suflet”, un observator atent şi un moralist neîngăduitor se încumetă să se apropie de astfel de „teme îndrăzneţe” (nota cineva), dezvoltând – prin jocul nuanţărilor, încercuind prin formulări gnomice, liricizate, cuvintele-cheie (orânduite alfabetic) – veritabile definiţii (fireşte, concentrate), ispitit de „zâmbetul absolutului” (cum „numea” chiar autorul nostru nemurirea). Aceste mici poeme, revărsate în cascadă ar fi cerut, credem, o dură selecţie; în absenţa filtrului critic volumele în discuţie, oferind grupaje tematice pe teme inhibante (precum viaţa, credinţa, absolutul, adevărul, Destinul ş.c.l.) prezintă inevitabile denivelări.

Dar autorul are o explicaţie. Meditaţiile d-sale sunt, de fapt, „revelaţii” încât „informaţia primită” e turnată în acest şir de cugetări livrate în flux. Interesat de viitorul omenirii, ştiind prea bine că „lumea suntem noi”, Sorin Cerin ar vrea să ne înţelegem „mai bine”. Un drum la Sfinxul din Bucegi, pregătind un film postat pe Youtube i-a „comandat” aceste Revelaţii, anunţând „sfârşitul unei lumi murdare”. Fiindcă, imaginându-şi Apocalipsa, Sorin Cerin ne previne că data de 21 decembrie 2012 (conform „prezicerilor maya”) va marca o treaptă benefică pentru destinul speciei. >>>>

Anunțuri

Mai 13, 2009 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.