LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Eugen Dorcescu: Un psalm înflorit (postfaţă la volumul „Când s-au fost spus îngerii“ de TRAIANUS)

Eugen Dorcescu2Într-un eseu mai vechi, ce s-a bucurat de oarecare atenţie din partea cercetătorilor literari şi, evident, din partea creatorilor de literatură, a poeţilor îndeosebi, cărora – celor tineri – le este, de altfel, dedicat, în mod explicit, propuneam, cu modestie şi bună credinţă, o distincţie, utilă, cred, cel puţin din punctul meu de vedere: anume, separarea, teoretică, răspunzînd separării din realitatea textuală, dintre poezia religioasă şi poezia mistică.

Dacă o atare dihotomie este acceptată şi dacă, în demersul hermeneutic, ea este pusă în lucrare, în act, atunci se elimină, măcar în parte, confuzia ce domneşte, în genere, în acest domeniu al creaţiei de factură spirituală – se elimină amestecul dintre textele ataşate, precumpănitor, cultului, cele în care trăirea misterului este mediată de ritual, şi textele ce exprimă relaţia nemijlocită a eului cu Marea Instanţă pnevmatică.

Trebuie adăugat, desigur, că disjuncţia poezie religioasă – poezie mistică rămîne, în mare măsură, doar orientativă. Fiindcă nu se pot introduce, în spaţiul, în teritoriul poeziei, clasificări rigide, intransigente, imuabile, lipsite de fluenţă şi dinamism, nu i se poate aplica lirismului o sistematică specifică ştiinţelor cosmologice. Dar unele linii de forţă, unele orientări şi elanuri sufleteşti, unele direcţii stilistice şi procedee retorice, unele diferenţe de arie şi de intensitate pot fi sesizate. Între ele, însă, şi prin ele, pulsează lumea infinită, şi fascinantă, a nuanţelor. Palpită mulţimea şi diversitatea entităţilor intermediare.>>>>

Reclame

iulie 3, 2009 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.