LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

George Popa: „Al şaselea simţ – instinctul metafizic“

Omul este fiinţă („trestie”) gânditoare. Cel mai elementar gând, al celui mai simplu om, este neliniştea morţii, la care se adaugă ideea  unui dincolo infinit aflat în  afara cercul îngust perceptibil de cele cinci simţuri. Ca atare,  gândind „dincolo” de real, de lumea materială, fiecare om face meta-fizică. Această „predispoziţie metafizică” este un act al raţiunii care face şi gnoseologie, dar şi axiologie, deoarece gândul morţii conţine implicit ideea subvalorii vieţii.

În domeniul gândirii filozofice, metafizica însemnează un sistem care ambiţionează să dea răspuns la toate întrebările esenţiale ale existenţei umane. Metafizica intră astfel în propria ei definiţie, aristotelică, acea de a a identifica un principiu originar  care să dea o explicaţie unitară a universului, precum monada pentru Leibnitz, Deus sive Natura pentru Spinoza, voinţa de a trăi pentru Schopenhauer etc. >>>>

Reclame

decembrie 12, 2009 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.