LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Florin Contrea: „Mihail Dragomirescu în zbor peste destinul său…“

Titlul cărţii scrise de Mihail Dragomirescu are un adânc sens simbolic. Zbor peste destin – titlul ultimului volum de memorii în formă de biografie romanţată, apărut la editura Brumar din Timişoara la sfârşitul anului 2009, ne restituie, – dincolo de incursiune amplă într-o viaţă zbuciumată, – un fragment semnificativ dintr-o istorie, în parte uitată, în parte ascunsă publicului larg. Amănuntele sunt cu atât mai preţioase cu cât vin din partea unui cunoscut om de ştiinţă, reputat medic din elita intelectuală a oraşului Timişoara.

Evenimentele vieţii sunt redate cu măiestrie, într-o fină plasă de meditaţii privind istoria, psihologia şi sociologia locului. Cum e şi firesc, cele mai vibrante capitole sunt acelea în care este reînviată vraja copilăriei autorului, cu aspectele ei mirifice dar şi – în mod inevitabil – malefice, din cauze de o complexitate greu de redat într-un spaţiu editorial restrâns. Dar, chiar redând realitatea vie, cartea ne prezintă o redare romanţată a acesteia. Şi numele şi locurile sunt modificate în mod subtil, astfel că, de multe ori, ceea ce se întâmplă pe plan narativ, este depăşit de ceea ce se interpretează, astfel ca cititorul să înţeleagă mai mult liniile esenţiale ale epocii pe care am trăit-o fără a o înţelege pe deplin. >>>>

Reclame

februarie 27, 2010 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.