LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Melania Cuc: „Prin omătul Kogaionului“

–Uuuuuăăă! Slobozi el, urletul, aşa cum învăţase în prima copilărie.

Repetă chemarea cu sforţări uriaşe, scoţând din gâtlejul acela, sclerozat de ne-folosinţă, strigătul de chemare la supunere necondiţionată.

Se iviră din ceaţă, primele haite; unele sătule după vânătoarea din toiul nopţii trecute, altele flămânde şi îndărătnice, ca apa care nu se lasă zăgăzuită de nimeni.

Apoi, lupii singuratici, bătrânii cu canini înfipţi în jugulara amintirilor de altădată, dar care nici ei nu s‑ar fi dat înapoi de un ospăţ cu carne caldă şi moale…

Ultimul sosit era o lupoaică foarte frumoasă, radiind de minunea naşterii căreia‑i făcuse singură faţă. >>>>

Reclame

decembrie 23, 2010 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.