LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Ioan Miclău: „Cartea şi valoarea ei“

Motto:

,,Arta ca răspânditoare a bunului gust, nu se poate

coborî în noroi, ci are să ridice la sine pe toţi cei ce vin sub

steagurile sale. Ridicarea aceasta se face prin propagarea

eternului frumos, a cărui temelie este adevărul”.

IOSIF VULCAN

Trebuie să recunosc aici un anume adevăr, adică, iniţial aveam în minte a numi acest eseu ,,Cartea şi valorile acesteea”, dar mi se părea o prea lărgire a spaţiului de investigaţie. Mai ales că în ideea mea urmăream o ancorare în acea valoare a cărţii în sine, ca mijloc de expresie şi comunicare! Ca apoi, de aici să se desprindă acea universală valoare a cărţii în lunga şi zbuciumata evoluţie a fiinţei umane! Când omul a fost apt a-şi gândi simbolurile în litere şi a început a scrie, se năştea şi Cartea. Desigur, din dorinţa de expresie şi comunicare, cartea devenea pentru om o a doua fiinţă! Fie chiar prin acele tăbliţe de lut ars sau papirus, se dorea o notare a istoriei acelor vremi, a activităţilor de tot felul, adică a lăsa urme despre timpul şi spaţiul existenţei lor! Trecutul, prezentul şi viitorul în carte putea fi oglindit. Azi, aceasta a devenit atât de importantă, de necesară, încât ar  fi imposibil a se desprinde din viaţa de zi cu zi a societăţilor omeneşti! Și nu numai atât, dar, practic, omul s-ar sălbătici din nou, luându-i-se cartea. >>>>

martie 30, 2011 - Posted by | noutati

Sorry, the comment form is closed at this time.