LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

„Un om, un symbol“ (In honorem magistri Ivan Evseev)

Profesorul universitar dr. Marin Bucă de la Universitatea de Vest din Timişoara , împreună cu un grup de colegi şi cu ajutorul Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România , au publicat impozantul volum dedicat personalităţii cărturarului, pedagogului Ivan Evseev, unul din creatorii Universităţii timişorene, flacară a culturii acestei zone.

Ivan Evseev a plecat din Tulcea natală, a studiat la Bucureşti , apoi -ca bursier al Statului -la Leningrad .A fost repartizat, la terminarea studiilor, la Institutul pedagogic de 5 ani din Timişoara care s-a transformat la scurt timp în universitate.A predat la catedra de limba rusa contemporană, a scris împreună cu alţi specialişti lucrări de lingvistică , volume teoretice şi dicţionare dedicate limbiii ruse şi celei române dar preocupările sale ştiinţifice s-au îndreptat cu strălucire spre simbologie şi mitologie cu trimitere şi aplicaţie la limba română.Cuvânt-simbol-mit ( Ed. Facla 1983), Simboluri folclorice ( Ed. Facla 1987 ), Jocurile tradiţionale de copii.Rădăcinile mitico-rituale ( Ed Excelsior 1994), Dictionar de simboluri şi arhetipuri culturale ( Ed. Amarcord 1994 ) sunt doar câteva din cărţile de excepţie semnate de profesorul Ivan Evseev pentru care Ministerul Educaţiei şi al Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică i-a acordat premiul Opera Omnia.

Cartea omagială cuprinde o suculentă autobiografia a dr. Evseev, bibliografia lucrărilor ştiinţifice , gânduri despre profesor, cărturar şi om aşternute pe hârtie de colegi de facultate, studenţi, scriitori, oameni de cultură din Timişoara dar şi din alte centre universitare etc.

Trebuie să adaug la această ” frunzărire ” a cărţii , emoţiile mele speciale legate de Vanea Evseev, de care m-a legat o frumoasă şi îndelungată prietenie.Sunt bucuros să mărturisesc a fi fost unul din cei care i-am încurajat cercetările în simbologie, în miezul etnologiei, publicându-i rezultatele cercetărilor la Editura Facla , în timpul când am fost directorul acesteia,  şi la Parelela 45, suplimentul ziarului Renaşterea bănăţeană,  în anii în care presa obişnuită dar şi cea culturală era preocupată doar de politică .

Cum anii au trecut aducând asupra capului lui Vanea Evseev nu doar recunoaşterea unanimă a confraţilor, seninătatea şi înţelepciunea vârstei, ci şi, din păcate, grele suferinţe, gândurile mele se adună în jurul său dorindu-i sănătate .Singura care poate fi premiul cel mare al destinului.

ION MARIN ALMĂJAN