LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Nicolae Rotaru: „Contraste“

Orăşenii, mai ales ţăranii urbanizaţi, iubesc foarte mult parcurile. Acestea sunt locuri de refugiu căutate, cu motivaţii diferite, de toate vârstele. Idile, promenade, tentative atletice, aer curat, discuţii, odihnă, linişte, lectură, alte recreaţii spirituale : iată ofertele, chemările parcurilor.

Tot în parcuri, însă, au loc beţii, violuri, încăierări, mutilări de statui, de bănci, de arbori.

Un grup de huligani făceau pe politicienii fascişti într-un parc în care, ce-i drept, abundau în raport cu personalităţile noastre, statui nemurind, personalităţi ale culturii ruseşti. Ei demolau pur şi simplu, cu sadism, opere de artă, ucigând eternitatea de piatră sau de bronz a unor Puşkin, Sevcenko, Lermontov, Tolstoi, Dostoievski, Ceaikovski, Gogol…

“Ce-aveţi cu statuile, oameni buni?” a întrebat un bătrân. “Sunt compromise”, a rostit un vandal. “Dar de ce trebuie să le distrugeţi pe acestea?” “Fiindcă pe Lenin şi Stalin i-aţi distrus voi.”

Bătrânul a tăcut. Huliganii au continuat, opera următoare victimă fiind rusul… Macedonski.

Trăiască democraţia română multilateral dezvoltată !

NICOLAE ROTARU