LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Adrian Munteanu: „Sonet de Crăciun“

În orice staul pruncul sfânt se naşte

Pe fânul proaspăt, tainică zăbavă.

Se va alege grâul copt de pleavă

Şi-n jurul casei mielul blând va paşte.

 

Câte-un Irod va picura otravă,

Răpind iertarea adunată-n moaşte.

Supuşi ostaşi, meniţi spre-al recunoaşte,

Nu-l vor vedea în jur, de-atâta slavă.

 

Trei magi spre iesle blând îngenunchează,

Nădăjduind să frângă un blestem.

De-asupra noastră suie-n veci o rază,

 

Aprinde-n noi speranţa ce-o avem.

În gând curat un veşnic foc veghează

Şi fiecare sat e-un Betleem.

 
ADRIAN MUNTEANU