LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Eugen Dorcescu: „The ashes man“

Îţi cer un lucru simplu: Când va fi

(E şi uman, e şi divin să fie),

Să-mi schimbi uscatul trup într-o făclie

Şi-ntr-un căuş de pulberi cenuşii.

Să faci, încet, cu urna câţiva paşi

Pe malul unei ape (ştii tu care),

Al unei ape repezi, sclipitoare,

Şi-n unda-i verde pulberea s-o laşi.

Astfel, va dispărea, pe veci, caduca

Făptură care-am fost şi nu mai sunt:

În volbura amnezicului prund,

Sub umbra Catedralei Sfântul Luca.

Apoi, să uiţi, desăvârşit, aceste

Mici gesturi despre care ţi-am fost scris.

Căci totu-i mai nimic decât un vis

Şi mult mai trecător ca o poveste.

Noiembrie 2001.

EUGEN DORCESCU