LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Ionuţ Caragea: „Analfabetism literar (veni, vidi, vici)“

activiştii anulează

arta aristocraţiei  

arogând alambicarea

aprobând atelierul   

aduc alte argumente

aprioric alandala

adnotând aleatoriu

avangarda agonistă 

bănuitele biserici

başca boşii boierimii

boicotează baliverne

blocând bunele bravade 

bosumflatele boeme

binemeritând brevete

beau batjocorind beleaua

belesc bine bidineaua

cabalinele cadâne

cerşesc calme comentarii

crapă capetele care

cârcotesc condamnatoriu 

craii caselor celeste

călăresc cavalereşte

colportează cumsecade

câtă cordialitate 

damele de dimineaţă

dragele de domnişoare

denigrează derbedeii

dorind dragostea directă 

deformate de defecte

definite de dantură

devorează desuete

descompusele deşeuri 

este epoca eratei

epigonii enervează

editorii eludează

elegiile elitei 

evident elucubrează

erezii echidistante

evocând enciclopedic

entropii emancipate 

fotogenice frivole

forfotind frumos fireşte

fecundează ferm feude

fremătând fără fiole 

fraierii filozofează

fufele fac falduri fine

fetele frezează funduri

faimă falselor feline 

generaţii geniale

guralive grobiene

găsind gaşca golăniei

gustă grav geriatria 

generând gazos gazeluri

galeş gâdilând gâtlejul

germinează găuroaie

garantând gestant glutenul 

hedoniste hămesite

hămăiesc handicapate

hemoragice himene

hidratează hăuri hrube 

haida-haida haimanale

hodoroagele hapsâne

hohotite hahalere

hărăzesc hâde himere 

impostori inegalabili

iau ideile ilustre

imitând impresioniştii

incitând informatorii 

impregnează izul iambic

intonând istericale

invocând inteligenţa

ignorând incompetenţa 

încuiaţi îndrăgostiţii

îşi încearcă-mperecherea

înaintea încălzirii

îşi încheie-ndatorirea 

întristaţi începătorii

îndobitociţii îngeri

împotriva îndoielii

înstelează-nvingătorii  

jeguri juxtapun jurnale

jertfind jalnic jurăminte

jalonează jecmăneala

jaluzele jack-uri jeep-uri 

jicnind juna jidovească

jucând jocuri jubilează

jefuind judecătorii

junimismul juisează

karatistele kibitzii

kaizeri kantiene kituri

kendo ketchup kilograme

kamasutra kilometri 

kilociclupesecundă

kodak keyboard kamikaze

karma karaoke keta

kelvin khmerii kuweitul

lamentabile lascive

lapidând lacune liric

laudă limba la lume

labiale laitmotive 

laborante laburiste

lecuiesc lapidatorii

lunetiştii lamentează

leul lustruieşte lotrii 

mult mai multă muierime

mamifere menstruale

murdăresc moşia mare

muzele mierlesc mioape 

madmoazelele migrează

mafioţii masacrează

muzicanţii mai mixează

metastaza manelistă

numai nume neştiute

norocoşi nenorociţii

noi nu naştem nepotisme

născocim neologisme 

noua noastră nerozie

nesfârşita nebunie

nimenea nu ne năşeşte

niciodată nostalgia 

osândirea omenirii

oglinjoară-oglinjoară

ofensiva onaniei

operăm obscur ovulul 

ocazional oferte

ombilicuri ofticoase

ocolim orânduirea

ordonanţe odioase 

puchinoasele paiaţe

plagiază prozodia

primesc plusuri primitive

preamărind puţin prostia  

prefăcătorii pripite

produc primele partide

pe portalul poeziei

proslăvesc pediatria 

rimele rămân rebuturi

reproduc rapid rutina

resturi retuşând refrene

reformează rădăcina  

românisme ramolite

roţile rămân rigide

relele revin Rusiei

revoluţii răscolite 

stele strălucesc sofistic

scribii săvârşesc satira

situaţia se schimbă

se sporeşte sărăcia 

suntem singura speranţă

să strivim sedentarismul

siluim sfânta scriptură

sensibilizăm snobismul 

şamaniste şucărite

şarmant şmirghelesc ştiuleţii

şustele şerpuitoare

şlehtele şovăitoare  

ştirbe şlefuind şabloane

şovăind şochează şatra

şezătoarele şomează

şi şacalii ştiu şeptelul

tipice teribiliste

tipăresc tâmpenii tone

totuşi travestesc trofee

transformând telenovele 

teiul tremură tomnatic

te trecuşi tu tânăr tată

te tăiară tolomacii

terfeliră testamentul 

ţâţe ţuguie ţesutul

ţoape ţepene ţinute

ţara ţine ţigănimea

ţarini ţigle ţânţărimea

ţopăie ţaţa ţarina

ţipă ţeasta ţurcănească

ţanţoşele ţăcănite

ţoalele ţiplate ţeapă 

uniformele uzate

umoriştii unul-unul

unde umblă unitatea

utopia unui ungur   

uneori uzurpatorii

uită unde urinează

udătura uluieşte

uniunea unelteşte 

vorbe vorbe viciate

versurile văicărite

vine vremea virtuală

vând volume volatile 

verba volant veselia

văgăunile vibrează

vagabonde văduvite

verbe vascularizează 

zdruncinate zăpăcite

zbuciumate zbănţuite

zoofage zoofile

zulufatele zambile 

ziariste zigomorfe

zise zâne zeflemiste

zgârie zodiacale

zigzagatele zapise 

xenofobe xenofile

xerofile xilofage

ye-ye yoyo yanguri-yinguri

yeti york yuppie yoghiste 

quadrivium quadrofonic

quattrocento quidditate

ă-uri â-uri ăialalţii 

westernuri world-wide-web… welcome

IONUŢ CARAGEA