LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Cleopatra Lorinţiu: „Poezie şi traducere, frumuseţea demersului*“

O carte de poezie de rară frumuseţe publică profesoara Rodica Botezatu însemnând un fel de apariţie ieşită din standardele ştiute.

 

Este de fapt   o carte de traduceri colective , aparţinând a trei generaţii de elevi ai săi, de la prestigiosul Liceu” Liviu Rebreanu „ din Bistriţa, variante în limba engleză ale poeziilor unor poeţi care s-au născut în acest spaţiu.

 

Ajung la ea prin întâmplarea fericită că şi eu sunt născută la Năsăsud, deci fac parte din poeţii ale căror poezii au făcut obiectul traducerii a trei generaţii de elevi.

 

Alături de aceste traduceri mai găsim o sumă de” lucruri practice”despre studiul poeziei aşadar o carte despre poezie şi traducerea acesteia, o carte reprezentând înainte de toate un efort de învăţător şi de tălmăcitor, dar şi de învăţător într-ale tălmăcirii.

 

Cartea beneficiază de prefaţa Cynthiei Hursey reprezentând Essex County Council, care de altminteri a vizitat Colegiul ardelean împreună cu studenţii ei încă din 1991.

 

Iată aşadar o colaborare peste timp şi peste ţări în beneficiul poeziei şi al unei imagini frumoase despre spiritul poetic ce există, indiscutabil, în acest loc geografic şi evident, cultural, poetic.

 

Proiectul Rodicăi Botezatu a început în 1990 (de remarcat durata şi tenacitatea extraordinară a profesoarei, capabilă să dirijeze generaţii de liceeni pe coordonatele aceleiaşi idei, urmărită cu dăruire şi obstinaţie), şi se nume „Putting Romania on the Map”,urmând să fie promovat printr-un mijloc adecvat: traducerea de poezie în limba engleză.

 

4 generaţii de elevi vreme de 15 ani care au tradus fragmente din opera poetică a  16 poeţi  de la veteranii Vasile Dancu si Olimpiu Nusfelean, la cei mai tineri Elena M .Campan sau Ana Zegrean.

 

Binevenită  este o  notă de final care  ne anunţă ce sunt azi traducătorii, foştii elevi.

 

Asta e o informaţie plină de tâlc , căci se vede cum iubitorii de poezie pot să trăiască ăn cele mai diverse medii: Camelia Drăgănuţ este cadru universitar la Bucureşti, Dana Hedes     Sefert îşi continuă studiile la Stuttgart,Oana Tomoioagă şi Alina Baci  predau engleza la Cluj Napoca si Bistrita ,  Ludmila Neagu face un MA la Webster University,Oana Gata e profesoara în SUA, Narcisa Vladulescu e diplomat,cei mai tineri sunt , evident , studenţi la diverse facultăţi, mai ales în spaţiul ardelenesc.

 

N-o cunosc personal pe doamna profesoară Botezatu, cea care si-a îndemnat mereu elevii să traducă, începând cu teatru,continuând cu poezie, cea care  îsi însoţeşte sistematic elevii în binevenitele excursii de studii în Marea Britanie, cea care a putut gândi şi realiza o carte aşa de  deosebită:ea conţine  patru prezentări de teorie literară , menite să facă legătura între capitole şi să dea un răgaz necesar intrării într-un alt registru, specific fiecărei generaţii. Despre alchimia acestui proces de traducere care este în fond o re-creaţie din perspectivă didactică, există şi un capitol final care explică motivaţia cărţii,detalii ale procesului de predare a limbii engleze.

 

Tot ce ţine de publicarea propriu zisă a cărţii : redactare, copertă, ilustraţii( interesante de altfel, un fel de aluzie peste timp la tipul de ilustraţie britanică din cărţile de la sfârşitul veacului XIX)poartă semnătura elevilor de la „ Liviu Rebreanu”, cu un fel de binevenit orgoliu şi cu o acurateţe a gesturilor care impresionează.

 

Nu ştiu care este tirajul cărţii, nu ştiu cine o va vedea, cine o va citi cu drag, cine se va bucura , cine va ajunge la ea.

 

Dar sunt sigură că faptele culturale substanţiale au dreptul la mulţumire şi preţuire, mai devreme sau mai târziu, într-o societate care se caută dar într-o lume culturală care s-a găsit.

 

CLEOPATRA LORINŢIU
____________________

* Poetree (Bilingual Anthology: Main concept, introduction, support material, personal notes and monitoring, provided by Rodica Botezatu, teacher of English at the “Liviu Rebreanu” High School; Bistrita Editura Mesagerul Bistrita 2007