LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Maia Cristea-Vieru: „O carte de suflet pentru Artur Silvestri“

maia-cristea-vieruCartea “Artur Silvestri-Vocaţia căii singuratice”, scrisă de poeta Cleopatra Lorinţiu şi apărută în editura Carpatia,2009 este un respectuos omagiu adus profesorului Artur Silvestri. Există vieţi a căror intensă ardere îşi trimite dogoarea până departe declanşind în sufletele sensibile cele mai adânci idei patriotice.Un asemenea om de cultură era Artur Silvestri.El a fost unul dintre acele spirite rare,capabile să-i înflăcăreze pe oameni,să-i apropie pe românii aflaţi pe continente îndepărtate,să-i facă solidari pentru binele ţării şi al culturii româneşti.

Plenar implicat în mari proiecte culturale Artur Silvestri a fost şi va rămâne unul dintre cele mai minunate modele umane ale acestei epoci, în care tocmai modelele şi caracterele deosebite lipsesc. Un e-mail,un telefon primit din partea sa aduceau întotdeauna o încurajare,stârneau un interes,un îndemn pentru curmarea dezbinărilor.Neaşteptata sa dispariţie a fost un moment greu,sub imperiul căruia suntem încă.Cei carea au avut şansa de a-l cunoaşte mai de aproape au simţit datoria de a scrie despre omul Silvestri şi despre cărţile lui căci, orice s-ar spune , caracterul se reflectă adeseori în operă.

Atunci când între caracterul celui care scrie şi cărţile lui există o echivalenţă valorică admiraţia şi preţuirea noastră sunt supreme. Artur Silvestri a intruchipat acest ideal,cărţile sale având sinceritate , adâncime şi credibilitate.

Autoarea cărţii „ Vocaţia căii singuratice”, a reuşit să surprindă generozitatea cu care profesorul ni se dăruia nouă tuturor românilor,readucând în prim plan momente din exemplara sa lecţie de viaţă şi luminând totodată multe din sensurile profunde ale cărţilor sale,valoarea stilului său atât de personal, cerul său sufletesc,cum atat de frumos spunea Mariana Brăescu Silvestri în preambulul acestei cărti.

Cartea- Vocaţia căii singuratice -este o adevărată carte poem, din care reînvie fiinţa omului şi cărturarului Artur Silvestri. Un Om ,o viaţă,un destin de excepţie,care vor dăinui în mintea noastră cu toată aureola pe care i-o conferă propriile lui cărti şi fapte.

MAIA CRISTEA-VIERU

octombrie 12, 2009 Posted by | noutati | Comentarii închise la Maia Cristea-Vieru: „O carte de suflet pentru Artur Silvestri“