LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Jurnal liber- „o revista de autor „

EMIL SATCO despre ” O revista de autor ”

Jurnal liber. Mică revistă de critică socială. Vara 2006, nr. 46. Această publicaţie ne-a sosit din Canada, trimisă de fondatorul ei, dr. Corneliu Florea (Dumitru Padina). Domnia sa este şi realizatorul în întregime al publicaţiei, pe care o editează din dorinţa de a-şi expune propriile opinii cu privire la unele probleme legate de viaţa culturală, politică şi socială din ţara de origine. Depărtarea nu-l împiedică să fie un observator atent şi foarte critic, în acelaşi timp. În acest număr dr. Corneliu Florea evocă momentul reîntâlnirii cu colegii de la fosta Şcoală Medie nr. 1 Nikos Beloianis (Fostul Liceu C. D. Loga), din Timişoara, petrecută după 53 de ani. În articolul intitulat „Patapievici – un placebo GDS”, autorul porneşte de la cartea lui Sorin Adam Matei „Boierii minţii”, în care acesta spune despre Horia R. Patapievici că „este un produs de piaţă culturală”, personalitate „produsă în eprubeta mass-media”, descriind cariera acestuia şi continuă cu o scurtă analiză a volumului „Politice” de HRP. În final autorul spune că s-a hotărât să-l acţioneze în justiţie pe H.R.P. pentru insultele aduse poporului român şi chiar publică un Denunţ penal adresat Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti-România. Un alt articol este intitulat „Tismăneanu anti-Goma.” Nu scapă criticii doctorului român din Winnipeg – Canada, nici poetul Mircea Cărtărescu. Cuvinte de apreciere întâlnim la adresa lui Raoul Şorban, în articolul „Deţinut până la moarte”. Jurnalul se încheie cu o primă parte din însemnările „La nordicii României” (impresii dintr-un popas la Cluj). Coperta a IV-a a revistei reproduce un Ex Libris din Enciclopedia Bucovinei de Emil Satco. Despre revista Jurnal liber fondatorul spune că s-a hotărât s-o editeze în primăvara anului 1991. „Jurnal liber îmi reprezintă personalitatea şi voinţa. Este donaţia mea de dragoste şi respect Ţării şi Neamului Românesc, este revolta şi dispreţul meu faţă de toţi cei care hulesc cu duşmănie şi acuză pe nedrept acest neam atât de mult înzestrat cu omenie creştinească, cu suflet şi înţelegere, cu prea multă răbdare la nedreptăţile care i se fac”. Dr. C.F. este autorul a 11 cărţi publicate, una în Danemarca şi restul în România. Dintre acestea domnia sa ne-a trimis câteva exemplare care se află la Biblioteca Bucoviei „I.G. Sbiera” Suceava: Jurnalul unui medic (vol. 1), Jurnal de lagăr liber şi Jurnal pe frunze de arţar. Cărţile, scrise cu talent, oferă cititorului interesat o mulţime de informaţii legate de „evadarea” din lagărul comunist şi adaptarea – în condiţii deosebit de dure – la sistemul capitalist a familiei Padina, precum şi la evenimente cruciale din istoria contemporană.