LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Baki Ymeri: Poezii de dragoste

PENTRU TINE

Prin Rai alergând,

Coborând,

Pe asternutul de vânt,

Sânii ei tremurau.

Undele lor mã loveau,

Mã trânteau la pãmânt.

____________

SUFLETUL VERII

Hai să privim în amurg

Disperarea

Şi marea-n ruină,

Pădurea care şi-a apus

Cununea de crengi.

De câte ori ne-npăcăm,

Suntem mai aproape de Dumnezeu.

Hai, vino în sufletul verii –

Vom fi

Precum doi inşi

Aplecaţi tare departe

Şi adormiţi…

____________

 

MIERE

De ce mă vrei?

M-ai întrebat.

Pe buzele tale

Erau polen şi nectar.

Nevăzute albine

Îţi desenau pe buze o inimă.

De ce mă vrei?

M-ai întrebat.

Nevăzute albine

Se trudeau să poarte prin aer

Tremurul inimii tale.

____________

BLESTEM CU MIRESME

Numai zeiţele se pot lăuda

Cu acelaşi cutremur

Al sânilor

Atunci când păşesc!

O, ce vârtej

De dorinţe şi magice arte

Ale descopcierii

Diafanului veşmânt de mătase

Ce cade la picioarele tale!

Nici un blestem

Nu-i mai puternic

Decât al miresmei

Cu care mă-nfăşoară

Golul tău trup!

____________

 

PUTEREA IUBIRII

Cu pielea ta luminezi stelele,

Cu gasul tău sorbi izvoarele,

Cu buzele tale încălzeşti iernile,

Cu gura ta rosteşti rugăciunile,

Cu ochii tăi orbeşti zorile,

Cu numele tău albeşti zilele.

Cu sângele tău înroşeşti rodiile,

Cu sânii tăi străpungi nopţile,

Cu pântecul tău roteşti soarele,

Vezi?!

Cu pântecul tău roteşti soarele.

____________

PERLA POETULUI

Eşti ca boara cea uşoară

Ca o poftă legănată

La un piept de dumnişoară.

Eşti, oricând, ca niciodată.

Niciodată nu ştii când

Eşti ca pasărea furată

De văzduhuri pe pâmânt.

Eşti aripa care-n ceruri

Lasă-n urma ei un rand

Din poemul care zboară.

____________

EROTICĂ

Cum să te laud, Femeie

Când te alinţi pe divan

Te răsuceşti ca o cheie

Şi te-apleci ca un lan

Şi te-arunci în oglindă

Şi te-neci tot mai goală

Şi nu-i nimeni să-ţi prindă

În agrafa din poală

Părul tău greu ca o beznă

Tremurând lăngă gleznă.

____________

SĂRUTUL

Spune-mi, armâno,

Maică-ta cu ce te-a alăptat,

În ce odai te-a încuiat

De miroşi atât de frumos

A trup legănat

Şi a pustii mângâieri?

****

De unde furi oare pofta

Pe care ţi-o simt

Pe sânul amar sărutat

De norul descopciat

La cămaşa lui de bumbac?

****

Buzele tale sunt fragi?

Vai, armâno,

La amiază când a fulgerat,

De la fulger s-au înmiresmat.

____________

 

FLOAREA RUŞINII

De la mine la tine,

Sunt doi paşi de ruşine.

De la tine la mine

Nu mai e nici ruşine,

Nu mai e nici cărare,

Nu mai este nici vale,

Nici deal,

Doar aşternut ireal.

____________

SĂRUT

Prima oară, prima oară

Erai pui de caprioară

Miroseai a domnişoară

Mai încolo, către seară

Erai zână

Când la margine de lună

Un cercel se furişa

Cu un zâmbet în fântână.

____________

VECHI CÂNTEC DE DRAGOSTE

 

Dunărea e foarte tulbure şi rece,

Tu eşti foarte frumoasă şi caldă.

Dacă printre mâinile mele ai trece,

Cămaşa mi-ar prinde să ardă.

****

Dunărea bice de gheaţă îndură.

Tu eşti arşiţa în floare –

Doar ochiul meu e măsură

Bobocului coapselor tale.

****

Dunărea tot vine şi trece.

Ca smirna tu arzi cu miresme –

Cămaşa mea rămâne mai rece;

O piatră m-aţine de glezne.

____________

CÂNTEC NAIV

Când pe trupu-ţi

Setos ca o plajă

Arsă de secetă

Se pune miza cea mare

Anii, casa şi averile toate

Cum să mai pot ajunge la tine

Gingăşie care în sânu-ţi ascunzi

Fructe divine

____________

FLOARE

Din cap şi până-n picioare

Ea este o floare

Care ca focu-nfloreşte.

Buzele ei rumenite de vânt

Sădesc în aer miresme,

Care stârneşte furtuna în soare,

Ea mă învaţă cum se greşeşte

Trăind zi de zi pe pământ.

____________

SENSIBILITATE

Am venit

Ca o lumină de prânz

În preajma ta

Erai

Atât de-nsetată

De dragoste încât

Mi-ai hărăzit

Viclenia

De a te uita

Şarpe şarpe şarpe

De unde

De unde ai prins

Atâta rece putere

De a mă preface

În piatra arsă de lună

____________

FRICĂ

La cincisprezece ani

Furi primele mere –

În sâni le ascunzi.

Bagă vecinii de seamă.

La şaptesprezece ani

Văd şi eu

Că ţii ascunsă în sân

Privirea vecinilor.

La optesprezece ani

Mergi la piaţă :

Nu vinzi acolo nimic,

Dar te întorci bogată acasă.

Bogăţia ta aspră

Ne umple de frică.

____________

FEMEI ÎMPODOBITE ÎN MĂTĂSURI ŞI AER

Caut chipul tău prin mulţime.

Cu o privire îl strig,

Văd numai mătăsuri şi aer,

Femei purtând ca povară:

Podoabe, surâsuri, îmbraţişări.

Îţi văd doar absenţa.

Numele tău spulberat ca un colb

Se întoarce spre buzele mele.

Spun: Te iubesc!

Şi aud numai prafuri

Cum se aşează pe sunete.

Văd numai mătăsuri şi aer.

Puterea iubirii mă-ndeamnă

Să trec totuşi strada.

____________

ATLANTIDA

Hai să trăim,

Mă rugai

Şi buzele tale

Asemenea văzduhului mării

Veneau, strigau,

Cotropeau

Când plecai,

Străzile în urma ta

Deveneau

Atlantidă

Scufundată

Cu mine cu tot.

____________

PASTEL

 

Scoica sânilor tăi

Era sfăntă ca luna

Culoarea lor albă

Era precum spuma

La marginea mării.

BAKI YMERI