LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Alexandru Stanciulescu – Barda despre Ioan Miclau

Editura noastră a publicat cartea Domnului Ioan Miclău din Australia, Scrieri în proză,vol.I. . Ar fi nedrept ca s-o lăsăm să treacă neobservată . Autorul a plecat de multe decenii de pe meleaguri bihorene şi duce cu sine dorul şi amintirile, dar şi dorinţa de mai bine pentru Ţara şi foştii săi compatrioţi. Cartea reuneşte o parte din articolele răspândite prin diferite publicaţii australiene de-a lungul vremii, dar mai ales în revista „Iosif Vulcan”, al cărei editor este. Când citeşti cărţile lui Ioan Miclău, e bine ca să cânte încet, în surdină, o Florică din Bihor, Dumitru Fărcaşu, Grigore Lese, Gheorghe Zamfir sau Măria Tănase. Numai aşa poţi să înţelegi cu adevărat sufletul scriitorului şi poetului; numai aşa poţi să-1 însoţeşti cu adevărat, ca un prieten şi ca un frate, când cutreieră metropolele lumii, meleagurile copilăriei şi tinereţii sale, când stă de vorbă cu cei de azi şi cu cei ce nu mai sunt, când tămâiază mormintele celor dragi la zi de sărbătoare, când arată celor ce-1 vizitează opincile ce l-au dus peste mări şi ţări. Numai aşa poţi să înţelegi tenacitatea şi robusteţea cu care românul transilvan se osteneşte să arate lumii valorile lui de acasă, mândra lui de a fi ceea ce este, de a fi parte dintr-un neam care a făcut istorie. Şi astfel, uşor-uşor, îţi dai seama că, de fapt, Ioan Miclău face el însuşi istorie. Şi, din fericire, o face bine!