LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

Alexandru Cristian Milos – ” Gandirea Cosmica ”

GÂNDIREA COSMICĂ

Alexandru-Cristian Miloş

Sîntem Extratereştri! „Cetăţeni ai Cosmosului“ una din Naţiunile Cosmice ale Universurilor sau, mai bine zis, a Multiversului! Epopeea Pământenilor, a Poporului Terrian de pe a 3-a planetă de la Soare, din Univers, Galaxia Calea Lactee, din Sistemul Solar – este una a zborului şi Rachete fotonice, cu Viteza Luminii sau a Gândului prin Stele, Popoare stelare, Universuri.

Toate Cărţile Sacre ale Umanităţii: Cartea lui Enoh, Iopol, Vuh, Vedele, Upanişadele, Mahabharata, Kamayana. Textele Piramidelor Cabala, Thora, Biblia, Coranul, Scrierile Budiste, Textele Tibetane, Enuma-Elish, Cartea lui Etana, Textele chineze cu Dragoni zburători, Legendele dogonilor cu Ei-Oameni-Reptile veniţi de pe planetele Stelei Sirius sau Seth la egipteni, etc. Apoi monumentele megalitice, sculpturale şi arhitecturale de la Baalbek, Giseh, Stonhenge, Tiahuanaco, Macchu-Pichu, Sacsayhuaxan, statuile din Insula Paştelui sau cele scufundate în Oceanul Atlantic şi Pacific, picturile şi desenele rupestre de la Nazca, Hoggar, Tassili, Altamira, Brandberg, Lascaux, Val Camonica, statuetele Dogu din Japonia, basorelieful din Guatemala, Discurile cu cobalt din Paian Kara Ulla, oţel-wolfram în săbii de samurai, Coloana de fier inoxidabil de la Delhi-India, Astrograful Atlanţilor de la Antikythera, Aviaţia faraonilor Egiptului antic, avioanele incaşilor, Pila galvanică din Irak, arme de foc în Paleolitic, arme nucleare folosite de „zeii“ celeşti, hărţile lui Piri Reis, ori ale vikingilor şi eschimoşilor şi chinezilor, papirusurile egiptene, tăbliţele sumeriene, Calendarul venusian maiaş etc. etc… Acestea toate sînt REALITĂŢI!

Ele EXISTĂ! Şi nu putem face abstracţie de ele dar încercăm să scriem şi să învăţăm, să ne reamintim cine suntem – Cetăţeni ai Cosmosului, să reconstituim Istoria Adevărată a Oamenilor!

Peste Milenii există un Arc de Memorie cu NASA americană şi Zborurile Spaţiale cu rachete Apollo din mileniul 3, Secolul 21, anul 2000, ş.a.m.d. Acest Destin Cosmic al NOII Umanităţi – Naţiuni Cosmice va continua şi în Mileniile 4, 5, 6, 7 spre Infinit! Având o Conştiinţă Cosmică şi fiind obligatorie o Gîndire Cosmică – Omul Cosmic – Cetăţean al Cosmosului de pe Terra, Mileniu 3 – va avea ca meseria obligatorie şi „costum naţional al oamenilor de pe Terra“ – Costumul de Astronaut şi Meseria obligatorie pentru redobândirea Nemuririi – Longevităţii – aceea de Cosmonaut.

Şi conform Teoriei relativităţii a lui Einstein, Singurul DRUM SPRE DUMNEZEU ESTE DRUMUL ŞTIINŢEI COSMICE! Antropologul francez Teilhard de Chardin bine spunea că: „Nu poţi cunoaşte Măreţia Lucrărilor lui Dumnezeu, dacă eşti ignorant, dacă nu cunoşti ştiinţele cosmice“… iar parcă completându-l, Emil Cioran afirma, cu revoltă: „greu mai moare maimuţa din Om“ şi „Oamenii cască de plictiseală în faţa Crucii lui Isus!“ Toate învăţăturile vechi ale Omenirii ne somează – în mod expres – SĂ NE TREZIM DIN SOMNUL RAŢIUNII! Ce nu naşte decît monştri… Iar monştrii, şi cu voia sau fără voia lor, sînt nişte criminali, sinucigaşi şi ucigători ai vieţii şi nu OCROTITORI ORI VEGHETORI AI VIEŢII PRIN ETICA GALACTICĂ, CARE ESTE DOCTRINA COSMICĂ A IUBIRII- TRANSMISE OMULUI TOT DE STRĂMOŞII LUI DIN CER, DIN COSMOS! ŞTIINŢA CUVINTELOR – A UNELTELOR DIVINE CREATOARE DE LUMI – ESTE ŞI UN PRETEXT ŞI O VINDECARE MORALĂ, COSMICĂ, DE LIMITA ANIMALITĂŢII DIN CARE AM FOST RIDICAŢI! PENTRU TREZIREA LA NEMURIRE, LA VIAŢA VEŞNICĂ, LA TIMPUL COSMIS! La raportarea la Timpul Cosmic şi nu la Timpul terestru – profan …

O GRILĂ COSMICĂ TREBUIE URGENT APLICATĂ SISTEMULUI DE VALORI AL NOII UMANITĂŢI! Stelele de pe umerii Generalilor ucigaşi ai Planetei sînt simbolurile nu a unor criminali, ci a unor Savanţi Cosmici Fabricanţi de Stele şi de Viaţă Cosmică! DE CE UITĂM?

DE CE SCRIU? Iată de ce scriu! Din necesitatea vitală a AMINTIRILOR COSMICE, din GENA ISUSIANĂ a ASTRONAUTULUI şi Învăţătorului Spaţial, din MEMORIA COSMICĂ ce la scriitori, artişti, oameni de ştiinţă – CREATORI CA ŞI DUMNEZEU-TATĂL, AI CĂRUI FII SÎNTEM CU TOŢII – ESTE TREZITĂ! SPRE TREZIREA TUTUROR!

Fiind FIII LUI DUMNEZEU şi nu slugi, servitori, robi, căci şi aceştia au masa şi bucatele lor dacă ar fi fiind şi în Cer astfel de segregaţionism social – ceea ce noi nu credem – alta decît aceea a FIILOR LUI DUMNEZEU! De aceea tuturor Oamenilor trebuie de urgenţă să li se trezească Conştiinţa de Fii ai lui Dumnezeu pentru a trăi şi a gîndi şi a se purta ca atare, având nu numai responsabilităţi biologice, animalice-terestre, slab spirituale, ci mai ales RESPONSABILITĂŢI UNIVERSALE, COSMICE, raportându-se mereu în viaţa lor la VALORILR COSMICE, la TIMPUL COSMIC, la VEŞNICIE, NERISIPINDU-ŞI SĂMÂNŢA VITALĂ ca nişte cimpanzei în călduri!… şi scurtându-şi sinucigaşi şi inconştienţi Viaţa lor şi a Urmaşilor şi în acelaşi timp – ca efect secundar, biologic – oligofrenizând Rasa Umană! Căci după Raportul Clubului de la Roma, cele mai luminate minţi al Pământului au prognozat viitorologic şi sociologic că 99% din Oameni sînt nişte bieţi bioroboţi, atinşi de tragism şi demenţă, prin hiperbolizarea sexualităţii – care este, după opinia noastră – sursa Păcatului Originar – neprecizat de nici o scriere sacră – explicit! Adică Umanitatea are ca limite extreme cel puţin două categorii de oameni şi anume: Oameni Creatori şi Oameni Necreatori sau Bioroboţi, ce execută ce şi-au imaginat Oamenii Creatori! Revolta şi necazul vin din motivul că doar 1% din omenire sînt Oameni Creatori! Prea puţin, insignifiant pentru o Naţiune Cosmică ce aspiră la reintrarea prin ADN-ul Extraterestru din zestrea genetică cosmică umană, la un loc, în Federaţia Planetelor Libere din Galaxie şi Univers! Spre a-şi aduce aminte IDENTITATEA COSMICĂ! ŞI A SE RIDICA DIN SUBANIMALITATEA CONTEMPORANĂ ÎN CARE A CĂZUT!

Cînd se uită în Oglinzile Conştiinţei Cosmice, Oamenii văd, totdeauna pe alţii şi nu pe ei, cu păcatele lor zilnice, cu NERESPECTAREA SINUCIGAŞĂ A CELOR 10 PORUNCI BIBLICE! Noi credem că există o prăpastie între TEORIE ŞI PRACTICA VIEŢII NOASTRE, una spunem şi alta facem!

De-aceea SCRISUL, CA AMINTIRE ŞI GÎNDIRE ŞI CONŞTIINŢĂ COSMICĂ, ESTE O MISIUNE COSMICĂ A UNUI CETĂŢEAN AL COSMOSULUI! SCRIU FIINDCĂ CUVINTELE AVÂND ENERGIE ŞI MEMORIE COSMICĂ MĂ „TREZESC“ PE MINE ŞI PE CEILALŢI DIN UITARE, ELIBERÎNDU-NE DIN ÎNCHISOAREA TIMPULUI.

UN SENTIMENT ŞI UN ROMANTISM COSMIC, UN MISIONARISM COSMIC sau, cum zicea Mircea Eliade, un „Creştinism Cosmic“ sau cum gîndea Eminescu: „Finalitatea poeziei mele este să descopăr Ecuaţiile Matematice ale Universului, ale Lumii, Continentelor, Ţărilor, Oraşelor, Caselor, Omului“, iar Jules Verne decreta adevărat: „Tot ce-şi poate imagina un Om, ceilalţi, ÎN TIMP, vor înfăptui material!“ Sînt un Optimist Cosmic, un Poem Planetar şi Cosmic ce cred în Viitorul Naţiunii Cosmice! Orice Creator are trezită GENA ISUSIANĂ – COSMICĂ prin Ochiul Reptilian, al Treilea, pe care şi-l pictează pe Frunte indienii – spre a-şi reaminti IDENTITATEA COSMICĂ A OAMENILOR ŞI DESTINUL LOR COSMIC! „Scriu ce sînt şi sînt ce scriu“ – spuneam într-un vers trezitor de Identităţi Cosmice! Ca şi o Conştiinţă şi o Identitate Cosmică a Oamenilor, dar în stare de somnolenţă, latentă, vagă, virtuală.

Ea trebuie, urgent, TREZITĂ! De-aceea toate cele 10.000 de religii şi credinţe cosmice ale Lumii Terestre, te strigă şi vă strigă TREZIŢI-VĂ! LA DUMNEZEUL COSMIC, LA OMUL COSMIC, LA VIAŢĂ, CETĂŢENI COSMICI CARE SÎNTEM CU TOŢII, la responsabilităţile noastre de Oameni Cosmici cu Paşaport Cosmic printre Fraţii din Spaţiu, printre Naţiunile Cosmice, Zborul Neîntrerupt Intergalactic – cu adevărat Prototipul Oamenilor Viitorului şi Învăţătorul Spaţial al Rasei Umane, al Noii Umanităţi! Cred în STELELE NOII UMANITĂŢI! Astfel scriu! SPRE A MĂ REAMINTI PE MINE CEL ADEVĂRAT ŞI PE VOI CEI ADEVĂRAŢI – OAMENI COSMICI – CETĂŢENI AI COSMOSULUI!