LUCEAFĂRUL ROMÂNESC

revistă on-line de literatură şi cultură românească

~Sonete de Adrian Munteanu

RĂMÂN COCOŞUL PUS PE-ACOPERIŞURI

rămân cocoşul pus pe-acoperişuri

din tablă sură înfruntând furtuna

ni îl înmoaie vipia nebuna

nu se încurcă-n oarbele desişuri

de sus oraşul mi se pare duna

în care surzii îşi împlântă şişuri

un soi bizar de umbre şi hăţişuri

în care scurmă necurmat minciuna

dar casa mea bătrână şi-a dus veacul

şindrila curge moale în răstimp

rugina groasă mi-a tăiat hamacul

mă încovoi sub orice anotimp

şi peste noaptea ce-a pornit atacul

picioarele mi s-au desprins de timp
24 iulie 2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MAI BINE MĂ NĂŞTEAM O RÂMĂ-N CLISĂ

mai bine mă năşteam o râmă-n clisă

să-mbăloşez cărările de humă

o sprintenă şi mlădioasă pumă

rupând din carnea zebrelor decisă

o frunză de-aş fi fost uitând postumă

că vântul toamnei m-ar fi vrut ucisă

sau o căpuşă bântuind proscrisă

prin blana vitei care-un chin şi-asumă

mai bine de eram ogar prin pustă

strivind nisipu-n jurul unui cort

sau în oceane paşnică langustă

veghind din valuri umbrele din port

decât izbit de viaţa-n veci injustă

mai bine mă năşteam de-a gata mort
12 noiembrie 2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ŞOAPTE DIN LACRIMI, SCRIJELIND PEREŢII

şoapte din lacrimi scrijelind pereţii

şoaptele mării vuiet din străfunduri

şoapta culorii ce aşterne grunduri

şoaptele ierbii-n tainele blândeţii

şoaptele pietrei răscolită-n prunduri

şoaptele ploii vălul dens al ceţii

şoaptele luptei ce-o purtară geţii

şoaptele clipei dibuind rotunduri

şoapta iubitei ce mângâie-auzul

şoaptele zilei un vacarm lepros

şoaptele apei fremătând havuzul

şoaptele tălpii ce-a pornit pe jos

în întuneric s-a produs abuzul

şi l-a străpuns o şoaptă pân la os
2 noiembrie 2006